ผอ

master

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

   – ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เช่น การเรียนการสอนหรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
– ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ
– ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล โปรแกรมวิชา ชั้นปี
– หากต้องการให้ตอบข้อความที่ท่านได้ส่งมา กรุณาระบุอีเมลล์ด้วย

 

[ส่งข้อมูล]

ชื่อ - สกุล :

อีเมล์ :

เรื่อง :

ข้อความ :

captcha

Comments

comments