Category Archives: ข่าวประกาศ

รับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ

doc

สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน ทุกระดับ ๑๐๑ รายการ

img063

สอบราคาซื้อ หนังสือเสริมการเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

img062

สอบราคาซื้อ แบบฝึกหัด ๓๖ รายการ

img061

ประกันอุบัติเหตุ59

img060

วารสารฉ8

Document-page-047
Document-page-047
« 1 of 47 »

ลิงค์กลุ่มสาระ

buttonb กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
buttonb กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
buttonb กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
buttonb กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
buttonb กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
buttonb กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
buttonb กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
buttonb กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดนอน ชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี จำนวน 5 รายการ

ชุดนอน

kidday59

kidda

ส่งเสร็จฯพระศพสังฆราช

EyWwB5WU57MYnKOuYBsjgVRzQCf8NlHQ6BjvCROclfWT4h0T1T17YR

พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมได้ตลอดเส้นทาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ “สมเด็จพระบรมฯ” เสด็จแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” พร้อมทั้งมีพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศ ถวายพระโกศทองน้อยทรงพระศพ โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี ส่วนพิธีเคลื่อนริ้วขบวนพระอิสริยยศพระศพอย่างยิ่งใหญ่ เรียบง่าย สมพระเกียรติ

ปวงชนชาวไทยร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 16 ธันวาคม ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ทั้งนี้ ก่อนมีพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ เมื่อเวลา 16.30น. วันที่ 15 ธ.ค. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย

เมื่อเสด็จฯถึงยังวัดบวรฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จขึ้นตำหนักเพ็ชร เจ้าพนักงานอ่านพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระศพเพิ่มเติม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายพระโกศทองน้อยทรงพระศพ และโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง 5 ชั้น กางกั้นพระโกศ ถวายเป็นเครื่องเพิ่มเติมพระเกียรติยศ

ภายหลังเจ้าพนักงานอ่านประกาศพระบรมราชโองการเสร็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะพระศพฯ และสักการะเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมา ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ แด่สมเด็จพระราชาคณะ ที่จะถวายพระธรรมเทศนา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรง ธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 5 รูปสดับปกรณ์ พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จออกจากตำหนักเพ็ชร ทรงถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแด่พระสงฆ์ 20 รูป และบรรพชิตจีน และญวน 20 รูป ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่เตียงพระสวดพระอภิธรรม เสด็จฯกลับ โดยมีพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาสักการะพระศพเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก

ส่วนบรรยากาศในการเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่ตำหนักเพ็ชร ก่อนที่จะมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในวันที่ 16 ธ.ค. ตั้งแต่ช่วงเช้ามีพุทธศาสนิกชนมาต่อแถวเข้าสักการะพระศพจนเต็มบริเวณโดยรอบตำหนักเพ็ชร ซึ่งวัดได้แจกพระรูปและหนังสือบวรธรรมบพิตร ที่รวบรวมพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชฯ ให้กับผู้ที่เข้าสักการะพระศพเป็นที่ระลึก ต่อมาเวลา 10.30 น. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ และคณะศิษยานุศิษย์วัดบวรฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลในการออกพระเมรุ พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และถวายเพลแด่พระภิกษุ สามเณร 1,000 รูป ที่อาคารวชิรญาณวงศ์ ร.ร.วัดบวรฯ จากนั้นในช่วงบ่าย ประมุขสงฆ์จาก 13 ประเทศ ที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ได้เข้ามาสักการะพระศพที่ตำหนักเพ็ชร

สำหรับริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ มีความยาวประมาณ 360 เมตร พุทธศาสนิกชนร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายได้ตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวนด้วยการตั้งโต๊ะหมู่บูชา อัญเชิญพระรูปของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา ขณะเดียวกันด้านการตกแต่งพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ก็มีการตกแต่งอย่างสวยงาม สมพระเกียรติ โดยนายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา ผู้ตกแต่งกล่าวว่า การจัดดอกไม้ประดับพระเมรุ เน้นเรียบง่าย สมพระเกียรติ บริเวณโดยรอบประดับต้นตะโก ช้างสีฟ้าทำขึ้นจากดอกบานไม่รู้โรยประดับพระเมรุ นอกจากนี้ ในพื้นที่จะเน้นดอกไม้สีเหลือง และสีแสด ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับสีจีวรให้มากที่สุด

นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผอ.สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เผยถึงการแสดงโขนรามเกียรติ์ บริเวณหน้าพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ 16 ธ.ค. ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 1. ช่วงเวลา 18.00-19.30น. และ 2.ช่วงเวลา 20.30-21.30 น. เป็นการแสดงโขนตอนนางลอย โดยใช้นักแสดงกว่า 100 คน จาก สำนักการสังคีต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป

ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดพระชาติภูมิ (จังหวัดบ้านเกิด) ของสมเด็จพระสังฆราช นั้น เมื่อเวลา 09.00 น. วันเดียวกัน พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆราม (วัดเหนือ) พระอารามหลวง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร 194 รูป เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส่วนในช่วงกลางวัน บรรดาญาติธรรมและชาวกาญจนบุรีได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถและภายในหอพระประวัติฯ รวมถึงได้ช่วยกันตบแต่งสถานที่สร้างพระเมรุจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่ด้านตะวันออกของหอพระประวัติฯและจัดสร้างพระโกศจำลองในพิธีดังกล่าวด้วย

เวลา 19.00 น. นายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่อาคารหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ริมแม่น้ำแควใหญ่ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน และ ประชาชนชาวกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี วัดเทวสังฆาราม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีนี้ขึ้น เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ศาสนา สังคมและชาวจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมหน้าพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในหอพระประวัติฯที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชันษาครบ 96 ปี และเฉลิมพระเกียรติที่มีพระชาติภูมิเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี

ขอบคุณภาพข่าว โดย ไทยรัฐ